Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE ŻYWICZNE
o mocy znamionowej do 3150 kVA i napięciu pierwotnym do 21 kV

Obecnie produkowane transformatory energetyczne muszą spełniać coraz ostrzejsze wymagania dotyczące niezawodności, trwałości oraz ochrony środowiska. Transformatory żywiczne spełniają wymagania stawiane dla transformatorów komunalnych i przemysłowych wszędzie tam, gdzie zastosowanie innych typów transformatorów jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i trudne warunki pracy.

Transformatory żywiczne, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów (żywice epoksydowe) oraz wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • bardzo wysoka odporność na zawilgocenie izolacji
 • wysoka odporność na osiowe i promieniowe siły zwarcia
 • wysoka wytrzymałość dielektryczna
 • trudnopalna i samogasnąca izolacja, która nie wydziela w wysokich temperaturach szkodliwych gazów
 • brak jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska naturalnego; materiały użyte do budowy transformatorów mogą być łatwo utylizowane, materiał izolacyjny stanowi mieszanka składników chemicznie obojętnych
 • gładkie powierzchnie uzwojeń utrudniają osadzanie się kurzu i zanieczyszczeń
 • zwarta konstrukcja, dzięki czemu transformator energetyczny zajmuje mniej miejsca
 • prosta konstrukcja i łatwe łączenie uzwojeń wysoko i niskonapięciowych
 • duża dowolność pozycji montażu, co umożliwia optymalizację rozłożenia obciążeń, co w konsekwencji przekłada się na ograniczenie strat powstających w systemie elektrycznym
 • znikome wymagania w zakresie dozoru i konserwacji; niskie koszty obsługi i czynności konserwacyjno - remontowych
 • niskie koszty eksploatacji
 • brak ograniczeń dotyczących miejsca instalacji; transformatory mogą być użytkowane bez żadnych problemów w bardzo niskich temperaturach (do -25°C) lub w środowiskach wilgotnych, zakurzonych, zasolonych lub zanieczyszczonych; bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach szczególnie narażonych na działanie ognia, nagłego wzrostu temperatury bądź dużej wilgotności powietrza
 • w odróżnieniu do transformatorów olejowych, jednostki żywiczne nie wymagają budowy mis olejowych lub innych konstrukcji, służących do ograniczenia zagrożenia pożarowego

     


Transformatory przeznaczone są do instalacji w wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Mogą być instalowane do wysokości 1000 m n.p.m. Maksymalna temperatura powietrza chłodzącego do + 40°C; średnia temperatura roczna nie może przekraczać + 20°C.

Zakres mocy transformatorów wynosi od 160 kVA do 3150 kVA, a napięcia znamionowe uzwojenia pierwotnego wynoszą: 6,3 kV , 15,75 kV lub 21 kV. Wszystkie jednostki są wykonywane na obowiązujące aktualnie napięcie wtórne 420 V. Istnieje możliwość zamówienia transformatora na inne, niekatalogowe wartości napięć.

Wyposażenie standardowe transformatorów:

 • zaciski przyłączeniowe niskiego napięcia montowane na górze transformatora
 • zaciski przyłączeniowe wysokiego napięcia na powierzchni uzwojenia GN
 • zaciski regulacyjne połączone z uzwojeniami wysokonapięciowymi, umożliwiające krokową regulację napięcia
 • uchwyty do podnoszenia transformatora
 • zaciski uziemiające
 • tabliczka znamionowa
 • kółka jezdne dwukierunkowe

Kontrola temperatury pracy transformatora dokonywana jest za pomocą sond pomiarowych PT lub PTC, umieszczonych w uzwojeniu DN. Dodatkowo transformator może być wyposażony w przekaźnik elektroniczny do sterowania temperatury z wyświetlaczem - T154. Urządzenie załącza sygnalizację ostrzegawczą ("alarm") oraz odłączenie transformatora.

Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia transformatorów w zespół wentylatorów wymuszonego chłodzenia. Wentylatory wyposażone są w programowalny układ sterowników oraz sond.

Transformatory energetyczne są wykonane i badane zgodnie z normami:

 • IEC-726
 • CENELEC HD464
 • PN-86/E-06040

Zgodność z normą IEC 726:

 • F1 - odporność ogniowa
 • C2 - odporność na szoki termiczne
 • E2 - odporność na przenikanie wilgotności

Transformatory mogą być ustawione w pomieszczeniach ogólnodostępnych lub na wolnym powietrzu pod warunkiem zastosowania obudowy o odpowiednim stopniu ochrony.

W wykonaniu podstawowym transformatory wykonywane są bez obudowy - stopień ochrony IP 00. W ofercie są obudowy o stopniu ochrony IP 21, IP 32, IP 23 lub inne na zamówienie.

Dzięki swojej budowie i właściwościom transformatory żywiczne mogą z powodzeniem pracować w takich miejscach, jak: instalacje podziemne, kopalnie, lotniska, szpitale, biurowce, centra handlowe, magazyny, budynki użyteczności publicznej, hotele itd.

Dokumenty dostarczane wraz z transformatorami:

 • karta prób i pomiarów transformatora - badania zgodne z IEC 726
 • gwarancja 24 miesiące
 • atest ENERGOPOMIAR - Gliwice
 • certyfikat ISO 9001
 • Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
 • instrukcja podłączenia i oprogramowania czujników temperatury

Zakres oferowanych transformatorów żywicznych

Newton Transformatori Włochy
Karta katalogowa (angielski)
Karta katalogowa (włoski)


tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl