Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

TRANSFORMATORY TPC

   

TPC to opracowane i opatentowane przez firmę TRANSFIX rozwiązanie integrujące transformator z układem zapewniającym odłączenie zasilania z sieci ŚN w przypadku wystąpienia zwarcia wewnętrznego transformatora:

 

Transformator posiada dodatkowo zabudowane wewnątrz kadzi zabezpieczenia ŚN: trzy bezpieczniki ŚN (1) z wybijakami (2), umieszczone w izolowanych tubach (5), połączone z rozłącznikiem 3-fazowym (3), który jest aktywowany w przypadku przepalenia się bezpiecznika. Uzupełnieniem tego układu jest czujnik zwarcia do masy (4) czuły na małe prądy, który w przypadku zwarcia również aktywuje rozłącznik (3). To rozwiązanie reaguje na wszystkie typy zwarć sieci ŚN i nN, gwarantując rozłączenie trzech faz transformatora, bez względu na rodzaj uziemienia punktu zerowego, kompensowanego lub nie.

Rozwiązanie to polepsza bezpieczeństwo sieci energetycznej oraz jakość dostarczanej energii. Eliminowane są wtórne efekty ewentualnego zwarcia wewnętrznego:

 • wyeliminowanie zewnętrznych objawów zwarcia (eksplozja, wyciek oleju...), a przez to zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrona środowiska
 • poprawienie jakości dystrybucji energii, poprzez uniknięcie zakłóceń w sieci ŚN
 • transformator rozłącza się przed odłączeniem linii w GPZ
 • natychmiastowa lokalizacja rozłączonego transformatora - obniżenie strat z tytułu przerw w dostawie energii
 • eliminacja ryzyka przesyłu niewłaściwego napięcia strony niskiej, niebezpiecznego dla odbiorników - obniżenie strat wynikłych z dystrybucji nieprawidłowego napięcia

Zastosowanie transformatora TPC jest szczególnie zalecane:

 • w stacjach usytuowanych blisko zabudowań
 • w strefach ochronnych, np. skupiska ludzi, zbiorniki wodne, parki, lasy itp.
 • w sieciach ŚN o dużych prądach zwarciowych

Transformatory TPC instalowane na stacjach słupowych nie wymagają stosowania bezpieczników napowietrznych po stronie ŚN. W stacjach kontenerowych pozwala to na uproszczenie instalacji ŚN przez zastąpienie funkcji zestawu rozłącznika z bezpiecznikami układem "zabezpieczenie - rozłączenie".

Zobacz również:

Słupowe stacje typu NOWAFIX z transformatorami TPC
Parametry techniczno - konstrukcyjne transformatorów TRANSFIX


CHARAKTERYSTYKI I AKCESORIA

Transformator TPC może bez zmian instalacji zastąpić transformatory konwencjonalne (bez zacisków TST do pracy pod napięciem).

TRANSFORMATORY SŁUPOWE

 

Moc kVA Wys. H (mm) Szer. I (mm) Długość L (mm) Poj. oleju (litry) Masa całkowita (kg)
63 940 855 1165 75 385
100 1050 850 1230 130 560
160 1285 915 1300 150 720
250 1200 800 1550 220 1050

Wyposażenie:

 • Przepusty kompozytowe odporne na udary dla stref III zanieczyszczenia wg CEI815 (atmosfera mocno zanieczyszczona)
 • Zaciski do połączeń pod napięciem umożliwiają podłączenie transformatora pod napięciem respektując odpowiednie normy bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce.
 • Przepusty posiadają izolację chroniącą zwierzynę przed porażeniem.
 • System podwieszania znormalizowany wg NF C52-192.
 • Układ ciągłości uziemienia pomiędzy pokrywą, kadzią i zaciskiem uziemniającym.
 • Napełnianie olejem mineralnym wg CEI 60296.

TRANSFORMATORY STACYJNE


Moc kVA Wys. H (mm) Szer. I (mm) Długość L (mm) Poj. oleju (litry) Masa całkowita (kg)
100 1150 750 1100 170 600
160 1200 800 1300 170 750
250 1200 800 1300 220 1100
400 1400 850 1400 360 1400
630 1600 930 1500 580 1900

Wyposażenie:

 • Przepusty SN konektorowe 24 kV / 250 A wg UTE C 66-555.
 • Do 160 kVA izolatory nN porcelanowe 1 kV / 250 A.
 • Powyżej 160 kVA przepusty szynowe nN 1 kV / 250 A.
 • Zabezpieczenie z PCV elastycznego na przepusty szynowe gwarantujące IP2X dla transformatora okablowanego.
 • 4 kółka
 • Układ ciągłości uziemiania pomiędzy pokrywą, kadzią i zaciskiem uziemiającym.
 • Napełniane olejem mineralnym wg CEI 60296
tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl