Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

ZACISKI I OSŁONY DO TRANSFORMATORÓW


Połączenie elektryczne z transformatorem jest jednym z newralgicznych punktów, wymagającym szczególnej troski tak pod względem dokładności montażu, jak i jakości stosowanych elementów. Połączenia te powinny zapewniać:

  • niski poziom strat na połączeniach
  • możliwość podłączania kabli o żyłach okrągłych, sektorowych jedno i wielodrutowych w szerokim zakresie przekrojówiski poziom strat na połączeniach
  • prosty montaż

Przyłącza elektryczne z transformatorem realizowane są za pomocą wszelkiego rodzaju zacisków. Wysoka niezawodność i opłacalność eksploatacji sieci są możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy łączenia oszynowania, kabli i przewodów nie będą jej słabymi punktami, a ich niezawodność będzie taka sama jak pozostałych elementów sieci. Zalecane jest stosowanie osłon izolacyjnych z PCV, które zabezpieczają przed porażeniem prądem elektrycznym oraz chronią przed przedostawaniem się ciał stałych.


PRZEPUSTY PORCELANOWE

Kompletne izolatory transformatorowe, na które składają się części ceramiczne i pozostały osprzęt (sworznie, nakrętki, uszczelnienia, iskierniki). Służą do izolacji przejść w pokrywach transformatorów po stronie średniego napięcia transformatorów energetycznych napowietrznych i wnętrzowych , na napięcia do 30 kV i prądach do 3150 A.

 


PRZEPUSTY KOMPAKTOWE (KONEKTOROWE)

Po stronie GN do 21 kV zamiast przepustów porcelanowych można dostarczyć przyłącza wtykowe z tworzywa sztucznego lub metalu. Końce kablowe do podłączenia otrzymują nasadki, które są jednocześnie końcami (tylko dla kabli PCV z ekranem). Nasadki są zaryglowane mechanicznie w uchwycie wtykowym. Wykonanie to daje możliwość przyłączenia kabla przy oszczędności miejsca i jest bezpieczne przy dotyku.


PRZEPUSTY SZYNOWE

Służą do izolacji przejść w pokrywach transformatorów wnętrzowych, na napięcia do 1 kV i prądach do 3150 A. Realizują podłączenia szynowe po stronie niskiego napięcia stacji transformatorowych.


ZACISKI TRANSFORMATOROWE

Zaciski na sworzniach przepustów porcelanowych do podłączeń szynowych - realizują podłączenia szynowe po stronie niskiego napięcia transformatorów energetycznych.

   

Zaciski transformatorowe TOGA - zaciski na sworzniach przepustów porcelanowych - realizują poziome odejścia kablowe z przepustów niskiego napięcia transformatorów energetycznych.

 


OSŁONY ELEMENTÓW TRANSFORMATORA

Osłony zacisków OZT - ochrona zacisków transformatorowych niskiego napięcia przed skutkami zwarć, wywołanymi ingerencją zwierząt, realizowana przez pełne osłonięcie elementów pod napięciem.

 

Osłony izolatorów OIP - ochrona połączeń izolatorów przepustowych średniego napięcia transformatorów przed możliwością zwarcia przez ptaki i przedostania się ciał obcych.

 
tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl