Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

TRANSFORMATORY PROWIZORYCZNEGO ZASILANIA

TPZ (Transformator Prowizorycznego Zasilania na przyczepce) jest stacją ruchomą ułatwiającą utrzymanie, naprawę, i zasilanie prowizoryczne sieci rozdzielczych SN. Stacja pozwala zdecydowanie polepszyć jakość dystrybucji energii.

Przykłady zastosowania:

Wymiana transformatora, naprawa i konserwacja stacji transformatorowej. Wymiana transformatora ŚN/nN jest interwencją, która wymaga teoretycznie wyłączenia napięcia na kilka godzin. Dzięki TPZ, odbiorca może być zasilany (bez najmniejszej przerwy!) podczas prac w stacji transformatorowej - wymiana transformatora jest niezauważalna przez odbiorcę. Użycie TPZ pozwala na kontrole bez napięciową połączeń ŚN i nN, która była niemożliwa przedtem. Zasilanie średnim napięciem z autonomicznego źródła. Sieć ŚN wraz z transformatorami wyizolowana od GPZ może być ponownie zasilana średnim napięciem z generatora nN. TPZ posiada zabezpieczenie ziemno zwarciowe, które jest specjalnie przystosowane do sieci z izolowanym punktem zerowym, i zapewnia pełne bezpieczeństwo w eksploatacji.

Prowizoryczne zasilanie nN przy pomocy TPZ umożliwia dystrybucję energii elektrycznej nN w każdym miejscu umiejscowionym w pobliżu linii napowietrznej lub rozdzielnicy średniego napięcia. TPZ gwarantuje pełne bezpieczeństwo przez bezpieczniki ŚN. Mały prąd magnetyzujący daje możliwość podłączenia TPZ z sieci napowietrznej ŚN pod napięciem.

 

Opis:

Transformator o mocy 400 kVA. Napięcie pierwotne 15 kV lub 20 kV. Napięcie wtórne 410 V

Bezpieczniki ŚN umieszczone w kadzi

Szafka z poliestru IP 359

Bęben kabla SN 12/20 kV (trzyfazowy miedziany) 3x35 mm2 żyła powrotna 25 mm2. Długość 20 m.

Głowice konektorowe proste 250A.

Bęben kabla nN 4x240 mm2, długość 20 m.

Transformator o mocy 400 kVA. Napięcie pierwotne 15 kV lub 20 kV. Napięcie wtórne 410 V

Połączenie pozwalające na swobodny obrót bębna z kablem.

Końcówki kabla nN z otworem 13mm.

Przyczepka 1 lub 2 osiowa z hamulcem pneumatycznym, oświetlenie 12 lub 24 V, ciężar całk. 3500 kg.Wtyczki SERACLIP 750 A
pozwalające na obrót bębna

Przełącznik regulacji napięcia pierwotnego
pięciopozycyjny

tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl