Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

OSPRZĘT KONTROLNO - ZABEZPIECZAJĄCY


Istotnymi elementami dodatkowego wyposażenia transformatorów olejowych są urządzenia zabezpieczające i sygnalizujące wszelkie zmiany poziomu, ciśnienia i temperatury oleju.

Wewnątrz kadzi transformatora zachodzą ciągłe zmiany, wynikające z rozprężania się gazów, zmian temperatury na skutek przeciążeń lub ewentualnych uszkodzeń wewnątrzuzwojeniowych oraz wywołane zmianami poziomu oleju, bądź to na skutek wahań temperatury i ciśnienia, bądź też w wyniku nieprzewidzianego wycieku.

Ciągła kontrola i monitoring parametrów pozwalają w porę zareagować na niekorzystne dla pracy transformatora zjawiska.

przekaźnik DGPT2
PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA - stosowany w transformatorach z konserwatorem

Funkcje przekaźników:

  • wykrywanie przyrostów ciśnienia wewnętrznego
  • wykrywanie i kontrola temperatury
  • wzrokowe lub elektroniczne wykrywanie emisji gazów

Inne elementy wyposażenia transformatorów:

 
OLEJOWSKAZ - wskaźnik poziomu oleju w transformatorach hermetycznych   OLEJOWSKAZ - wskaźnik poziomu oleju w transformatorach z konserwatorem


TERMOMETRY - pomiar temperatury wewnątrz kadzi transformatora


  ODWILŻACZ - uniemożliwia przenikanie wody do wnętrza transformatora


PODKŁADKI WIBROIZOLUJĄCE pod transformator (wibroizolatory) - elementy sprężyste gumowo - metalowe służące do tłumienia drgań mechanicznych, powstających w trakcie pracy transformatora. Powoduje to znaczne obniżenie poziomu hałasu  
tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl