Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE JEDNOFAZOWE TK1OPD 5/30
wersja ekologiczna TK1OPDe 5/30 z biodegradowalnym olejem MIDEL

Transformator energetyczny TK1OPD 5/31 5000VA 31500V/231V

Transformatory napowietrzne olejowe typu TK10PD zapewniają zasilanie jednofazowe napięciem 230V z sieci 6,3 , 15,75 , 21 oraz 31,5kV. Przystosowane są do montażu na słupach energetycznych pracujących w sieciach linii napowietrznych ŚN lub na stanowiskach naziemnych.

Obudowę transformatora stanowi hermetycznie zamknięta kadź wypełniona olejem transformatorowym z poduszka powietrzną nad olejem. Uniemożliwia to przenikanie wilgoci do wnętrza transformatora. Powierzchnia kadzi zapewnia skuteczne chłodzenie.

Uzwojenia wykonane są jako warstwowe, nawinięte drutem miedzianym. Końcówki uzwojeń GN i DN wyprowadzone są do izolatorów przepustowych na pokrywie. Przepusty izolatorowe jednostek na napięcie 15,75 kV i wyższe wyposażone są w rożki odgromowe (iskierniki). W toku produkcji transformatory poddawane są procesom próżniowym, co zapewnia długotrwała, bezawaryjną pracę.

Transformatory poddawane są próbom napięciowym zgodnie z PNE 06040.

Parametry elektryczne

Parametry techniczne

tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl