Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE JEDNOFAZOWE TK1OPD wersja ekologiczna TK1OPDe z biodegradowalnym olejem MIDEL

Transformatory napowietrzne olejowe typu TK10PD zapewniają zasilanie jednofazowe napięciem 230 V z sieci 6,3 , 15,75 , 21 oraz 31,5 kV. Przystosowane są do montażu na słupach energetycznych pracujących w sieciach linii napowietrznych ŚN.

Obudowę transformatora stanowi hermetycznie zamknięta kadź wypełniona olejem transformatorowym z poduszka powietrzną nad olejem. Uniemożliwia to przenikanie wilgoci do wnętrza transformatora. Powierzchnia kadzi zapewnia skuteczne chłodzenie.

Uzwojenia wykonane są jako warstwowe, nawinięte drutem miedzianym. Końcówki uzwojeń GN i DN wyprowadzone są do izolatorów przepustowych na pokrywie. Przepusty izolatorowe jednostek na napięcie od 15,75 kV wyposażone są w rożki odgromowe (iskierniki).

W toku produkcji transformatory poddawane są procesom próżniowym, co zapewnia długotrwała, bezawaryjną pracę.

Transformatory poddawane są próbom napięciowym zgodnie z PNE 06040. Wykonywane są również próby udarowe napięciem piorunowym.

Transformatory typu TK10PD przeznaczone są głównie do zasilania napędów rozłączników napowietrznych sterowanych drogą radiową.*
Naszymi odbiorcami są m.in. Zakłady i Rejony Energetyczne z terenu całego kraju, jak również firmy produkujące słupowe stacje transformatorowe oraz funkcyjne stanowiska słupowe i osprzęt do linii napowietrznych ŚN.

Parametry elektryczne

Parametry techniczne

tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl