Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE
o mocy znamionowej do 2500 kVA i napięciu pierwotnym do 31,5 kV

Oferujemy transformatory firmy SIEMENS i Ormazabal.

Transformatory energetyczne są stosowane do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia, głównie na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

Transformatory przeznaczone są do instalacji w klimacie umiarkowanym na otwartych przestrzeniach lub w budynkach wystarczająco przewietrzanych, w atmosferze wolnej od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem. Mogą być instalowane do wysokości 1000 m n.p.m. Temperatura otoczenia od - 25°C do + 40°C; średnia temperatura roczna nie może przekraczać + 20°C.

Transformatory energetyczne mogą być wykonane jako hermetyczne (kadź całkowicie napełniona olejem) lub wyposażone w konserwator. Kadzie są zbudowane z elastycznych ścianek falistych, które zapewniają wystarczające chłodzenie transformatora. Ścianki faliste kompensują również zmiany objętości oleju podczas eksploatacji transformatora. Zaleta transformatorów hermetycznych jest brak kontaktu oleju z atmosferą, co umożliwia zaniechanie uciążliwych badań oleju w czasie eksploatacji.

Transformatory są przystosowane do zamontowania na stacjach słupowych lub w podstacjach energetycznych.

Zakres mocy transformatorów wynosi od 25 kVA do 2500 kVA, a napięcia znamionowe uzwojenia pierwotnego wynoszą: 6,3 kV , 15,75 kV, 21 kV lub 31,5 kV. Wszystkie jednostki są wykonywane na obowiązujące aktualnie napięcie wtórne 420 V. Istnieje możliwość zamówienia transformatora na inne, niekatalogowe wartości napięć.


Wyposażenie standardowe transformatorów:
 • kadź falista
 • olej mineralny
 • izolatory wysokiego i niskiego napięcia
 • przełącznik zaczepów do regulacji w stanie beznapięciowym
 • zawór spustowy
 • wlew oleju
 • uchwyty na pokrywie do podnoszenia transformatora
 • zaciski uziemiające
 • tabliczka znamionowa
 • olejowskaz
 • odwilżacz - opcjonalnie dla transformatorów z konserwatorem
 • przekaźnik Buchholza - opcjonalnie dla transformatorów z konser watorem
 • przekaźnik DGPT2 - opcjonalnie dla transformatorów hermetycznych
 • termometr
 • kółka jezdne dwukierunkowe
Transformatory energetyczne są wykonane zgodnie z normami:
 • PN-EN 60076-1 - Transformatory. Ogólne wymagania.
 • PN-75/E-81000 - Transformatory. Obciążalność transformatorów o naturalnym obiegu oleju.
 • PN-86/E-06041 - Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe.
 • IEC publ. Nr 76 - Transformatory mocy.
 • IEC publ. Nr 354 - Obciążalność transformatorów mocy.
Do oferowanych transformatorów dołączane są następujące dokumenty:
 • karta pełnych prób i badań elektrycznych
 • gwarancja 24 miesiące
 • atest "ENERGOPOMIAR - ELEKTRYKA" - Gliwice lub INNSTYTUTU ENERGETYKI - Warszawa
 • certyfikat ISO 9001
 • Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Zakres oferowanych transformatorów olejowych

Siemens Tumetic Węgry
Karta katalogowa
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001Ormazabal Hiszpania
Karta katalogowa


Oferujemy również transformatory kilkuletnie, po przeglądzie - konserwacji, z pełnym pakietem dokumentacji pomiarowo - eksploatacyjnej, atestami oraz gwarancją. Dostarczamy transformatory na zamianę, w miejsce dotychczas eksploatowanych jednostek o mniejszej (większej) mocy, łącznie z ich odkupieniem w ramach kompensaty.

Zobacz również:

ZACISKI I OSŁONY DO TRANSFORMATORÓW
OSPRZĘT KONTROLNO - ZABEZPIECZAJĄCY
tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl