Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

Asortyment oferowanych stanowisk słupowych

Stanowiska słupowe z zejściami kablowymi ŚN

Słupy z głowicami kablowymi przewidziane są do wykonania połączeń linii kablowych z liniami napowietrznymi. Montaż Odłączników, rozłączników umożliwia odłączenie części linii i ich uziemienie w przypadku aparatów z uziemnikiem.

Oferujemy dostawy uzbrojonych w konstrukcje i osprzęt słupów do budowy linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia z przewodami gołymi i izolowanymi. Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu oparty jest na albumach linii napowietrznych niskich i średnich napięć opracowanych przez wiodące biura projektowe - Energoprojekt Poznań, Energolinia Poznań, Elprojekt Poznań, Energoprojekt Kraków - i zatwierdzone do stosowania w energetyce przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Do montażu konstrukcji i osprzętu używane są wyłącznie cynkowanych ogniowo elementów złącznych, co znacząco wpływa na trwałość zarówno połączeń jak i samych konstrukcji poprzez wyeliminowanie ognisk korozji. Dostawy zmontowanych stanowisk słupowych "just in time" na miejsce budowy pozwalają na znaczące skrócenie czasu budowy linii i pracy sprzętu co pozwala na zmniejszenie kosztów budowy. Profesjonalna prefabrykacja stanowisk słupowych wyznacza kierunek postępu w budowie linii energetycznych.

Słupy linii 20-30 kV z głowicami i odłącznikami

     - na żerdziach ŻN, BSW
     - na żerdziach wirowanych E, EPV

Dla linii napowietrznych ŚN z przewodami: AFL 35, 50, 70, 120, 240 ; PAS 35, 50, 70, 120

 • Słup przelotowy Pgo żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Ogo żerdzie E (EPV 
 • Słup odporowy Ogo żerdzie E (EPV)
 • Słup krańcowy Kgo żerdzie E (EPV)
 • Słup krańcowy K2g żerdzie E (EPV)
 • Słup krańcowy K2 (2go) żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy O2 (2go) żerdzie E (EPV)
 • Słup przelotowy Pgo żerdzie ŻN, BSW
 • Słup odporowy Ogo żerdzie ŻN, BSW
 • Słup krańcowy Kgo żerdzie ŻN, BSW
 • Słup rozgałęźno końcowo krańcowy RKKgo żerdzie ŻN, BSW
 • Słup krańcowy Kgo w.I żerdize ŻN, BSW
 • Słup krańcowy Kgo w.II żerdzie ŻN, BSW
 • Słup odporowy (krańcowy) Ogo (Kgo) w.II żerdzie BSW w/g LSN-120

Rozwiązania stosowane przy przebudowie istniejących stanowisk.

 • Słup krańcowy Kgo w.II żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Oo żerdzie E (EPV)
 • Słup krańcowy Kgo w.II żerdzie ŻN (BSW)
 • Słup odporowy Oo żerdzie ŻN (BSW)

Stanowiska słupowe z odłącznikami

Słupy funkcyjne z żerdzi wirowanych z odłącznikami, odłącznikami z uziemnikiem, rozłącznikami, rozłącznikami z uziemnikiem dla napowietrznych linii średniego napięcia 15, 20 kV i 30 kV z przewodami AFL 35 (50) 70 (120) oraz PAS/SAX i AALxs 50 120 mm2.

Sposoby mocowania łączników dostosowane są do jego optymalnych możliwości pracy wynikających z konstrukcji aparatu. Stosowanie aparatury innych producentów, niż podano w niniejszym opracowaniu wymaga odpowiedniej adaptacji opracowania pod względem dostosowania zamocowania aparatów i ich napędów.

Słupy z odłącznikami lub rozłącznikami bez noży uziemiających przewidziane są do selekcjonowania linii. Słupy z odłącznikami z uziemnikiem lub rozłącznikami z uziemnikiem mogą być stosowane przed stacjami transformatorowymi lub promieniowymi odgałęzieniami linii napowietrznej albo kablowej bez możliwości drugostronnego zasilania. W zależności od potrzeb eksploatacyjnych można stosować rozwiązanie w/g wariantu I, które jest proste i bardziej przejrzyste, ale może powodować awarie na skutek wywołania zwarć przez duże ptaki. Rozwiązania w/g wariantu II, czyli zamocowanie aparatu pod przewodami linii, jest znacznie korzystniejsze pod względem eksploatacyjnym.

Słupy linii 20-30 kV z odłącznikami - na żerdziach wirowanych E, EPV
Dla linii napowietrznych SN z przewodami: AFL 35, 50, 70, 120 ; PAS 35, 50, 70, 120

 • Słup odporowy Oo w. I żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Oo w. II żerdzie E (EPV)
 • Słup krańcowy KKo żerdzie E (EPV)
 • Słup rozgałęźny ROKo żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Opo w. I żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Opo w. II żerdzie E (EPV)
 • Słup rozgałęźny RPKo żerdzie E (EPV)
 • Słup rozgałęźny ROKpo żerdzie E (EPV)
 • Słup krańcowy KKpo żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Opo w. I żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Opo w. II żerdzie E (EPV)
 • Słup rozgałęźny RPKpo żerdzie E (EPV)
 • Słup rozgałęźny OKpo żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy KKpo żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Oo/1 w. I żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Oo/1 w. II żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Opo/1 w. I żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Opo/1 w. II żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Oo/2 w. I żerdzie E (EPV)
 • Słup odporowy Oo/2 w. II żerdzie E (EPV)

Dobór odłącznika lub rozłącznika oraz dobór napędu odłącznika lub rozłącznika. Prefabrykowane elementy ustojowe.

Energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu E oraz energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu Em mocne, E długie. Ochrona przepięciowa linii energetycznych SN.

Słupy funkcyjne z łącznikami napowietrznymi

Prefabrykowane stanowiska słupów funkcyjnych z żerdzi wirowanych lub drewnianych dostarczone są z zamontowanymi wszystkimi konstrukcjami, elementami napędów łączników napowietrznych, elementami do montażu ograniczników przepięć, wymaganymi uziemieniami, tabliczkami ostrzegawczymi, itp. Ze względu na ryzyko uszkodzenia w trakcie prac przeładunkowych i w czasie transportu przewidziano samodzielny montaż łączników na słupach na miejscu budowy.

Konstrukcje stalowe zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-93/E-04500. Wszystkie elementy złączne śruby, nakrętki używane do montażu konstrukcji są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Ze względu na zbyt niską trwałość wyeliminowano stosowanie cynkowania galwanicznego jako zabezpieczenia antykorozyjnego. Po montażu konstrukcji na budowie, w środowiskach agresywnych, zaleca się dodatkowe malowanie farbami ochronnymi zgodnie z normą PN-79/H-97070.

Prefabrykowane stanowiska słupowe wykonywane są zgodnie z przyjętymi do powszechnego stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami linii napowietrznych.

tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl