Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

Asortyment oferowanych słupowych stacji transformatorowych:

   

STSp i STSpb 20/400 - Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV do pracy z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych typu E i EPV wg opracowania Energolinia Poznań.


STSR i STSRp 20/400 - Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV do pracy z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych typu E i EPV wg opracowania Elprojekt Poznań.


STSpb-W 20/630 - Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV do pracy z transformatorami o mocy 630 kVA na żerdziach typu E.


STSd - Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV do pracy z transformatorami mocy do 250 kVA na żerdziach drewnianych wg opracowania Energolinia Poznań.


STSL - Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV do pracy z transformatorami małej mocy do 160 kVA dla terenów górskich i trudnodostępnych z przeznaczeniem do montażu ręcznego.


RS-W - Rozdzielnice słupowe i wolnostojące w obudowach aluminiowych i z tworzyw sztucznych.


Łączniki napowietrzne ŚN z napędami - przeznaczone do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych w liniach napowietrznych.


Napowietrzne podstawy bezpiecznikowe ŚN                                                      


Stanowiska słupowe do budowy linii ŚN i nN                                                     


Dostarczamy również pozostałe konstrukcje i aparaturę do budowy stacji słupowych:

  • żerdzie wirowane oraz konstrukcje linii ŚN i nN
  • ograniczniki przepięć ŚN i nN
  • kondensatory
  • głowice kablowe
  • izolatory liniowe
  • łańcuchy odciągowe pojedyncze i podwójne
  • belki i płyty ustojowe, płyty fundamentowe
  • inne elementy na zamówienie

DANE TECHNICZNE I DOBÓR ELEMENTÓW STACJI

1. Rodzaj stacji

Jednożerdziowe lub dwużerdziowe.
Spełnia funkcję słupa krańcowego lub przelotowego dla linii ŚN.
Zasilanie od strony transformatora lub przeciwnej transformatora.
Pomosty obsługi.

2. Znamionowe napięcie linii ŚN

15/0,4 kV ; 21/0,4 kV

3. Znamionowe napięcie izolacji

24 kV

4. Rodzaj transformatora

Olejowy hermetyczny napowietrzny, np. TNOSP, TNOSN, TNOSCT, T3O

5. Moc transformatora - masa

do 40 kVA - 420 kg
do 100 kVA - 750 kg
do 250 kVA - 1250 kg
do 400 kVA - 1650 kg
do 630 kVA - 2500 kg

6. Zasilanie ŚN stacji

Linia napowietrzna o napięciu 15 ; 20 kV:
    - przewody 35 lub 70 mm2, np.:AFL, PAS(SAX), AAsXSn AALXS,
    - kable napowietrzne 35 lub 70 mm2, np.: YHAKXSn, SAXKA
Linia kablowa o napięciu 15 ; 20 kV z kablami o żyłach Al lub Cu.

7. Połączenia ŚN na stacji

Przewody i kable - jak linia zasilająca.

8. Połączenia nN na stacji

Kable i przewody nn, np.: YAKY, YKY, ALYd, Lyd.

9. Rozdział obwodów nN

Rozdzielnice słupowe lub wolnostojące max. 6-cio polowe z pomiarem półpośrednim mocy czynnej i biernej, z opcją oświetlenia terenu.
Szafy oświetleniowe.
Złącza kablowe.
Rozłączniki napowietrzne.

10. Obwody linii nN

Linie napowietrzne z przewodami:
    - gołymi Al
    - izolowanymi AsXSn
Linie kablowe z kablami YAKY, YKY.

11. Typy żerdzi

EPV i E - 10,5/6 ; 12/6
EPV i E - 10,5/10 ; 12/10
EPV i E - 10,5/12 ; 12/12
E - 10,5/15 ; 12/15
EPV i E - 10,5/17,5 ; 12/17,5

12. Izolacja ŚN

Łańcuchy odciągowe - pojedyncze ŁO-20 ; podwójne ŁO2-20, z izolatorami LP-60/5u, LP-60/8u.
Zawieszenie przelotowe - LWP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8-24R, LWP8-24S, LWP8/24S.

13. Stopień obostrzeń

0° ; 1° ; 2° ; 3°.

14. Aparatura ŚN

Podstawy bezpiecznikowe, np.: PBNV,PBNW, PBNpV
Wkładki bezpiecznikowe, np.: WBGN, BWMW + topiki.
Głowice kablowe, np.: 3M - QT II, QT II-Pb-N
Odłączniki (rozłączniki) + napęd - np.: ON III 24/4, RN III 24/4, z uziemnikiem - np.: OUN III 24/4, RUN III 24/4
Ograniczniki przepięć, np.: POLIM-D, GXC, SBK, AZB, ESRB

15. Aparatura nN

Ograniczniki przepięć, np.: GXO, bpo.

16. Rodzaj gruntu

Średni i słaby.

17. Posadowienie stacji

Ustoje płytowe UP i betonowe UB.
Fundamenty: prefabrykowane FP, blokowe FB i studniowe FS.

18. Strefy klimatyczne

WI, WII obciążenie wiatrem.
SI, SII, Sia, SIIa oraz tereny ze zwiększoną sadzią.

19. Uziemienie stacji

Ochronne i robocze - wspólne.
Ochronne i robocze - oddzielne.

20. Rodzaj uziomu

Taśmowe i prętowe dla rezystywności gruntu od 100 do 500 m.

21. Konstrukcje stalowe

Kształtowniki zimnogięte ocynkowane ogniowo.SCHEMAT ELEKTRYCZNY
SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJZobacz również:

Wolnostojące Uproszczone Stacje Transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 630 kVA, do pracy w kablowych sieciach ŚN, o konstrukcji spełniającej wymagania stawiane słupowym stacjom krańcowym. Alternatywne rozwiązanie dla konsumenckich stacji słupowych.

Słupowe uproszczone stacje NOWAFIX z transformatorami typu TPC o mocy do 250 kVA.

tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl