Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

Zakres konserwacji i remontów transformatorów o mocy do 630 kVA

PRZEGLĄD - KONSERWACJA:

 • oględziny zewnętrzne transformatora
 • badanie wstępne oleju
 • ewentualne filtracja lub wirowanie oleju
 • ewentualna wymiana oleju
 • konserwacja przepustów izolatorowych DN i GN z wymianą uszczelek gumowych
 • uzupełnienie nakrętek sworzni izolatorów GN
 • regulacja/wymiana iskierników
 • sprawdzenie działania dźwigni przełącznika zaczepów
 • sprawdzenie stanu uszczelki gumowej pomiędzy pokrywą i kadzią
 • sprawdzenie/udrożnienie olejowskazu
 • sprawdzenie stanu powłok lakierniczych; malowanie pokrywy i kadzi
 • sprawdzenie stanu podwozia i kół jezdnych
 • uzupełnienie śrub uziemiających
 • inne naprawy mechaniczne

KONSERWACJA Z DEMONTAŻEM:

Prace i czynności jak przy przeglądzie-konserwacji i dodatkowo:

 • demontaż części wyjmowanej transformatora
 • rozplecenie górnego jarzma rdzenia
 • demontaż uzwojeń
 • sprawdzenie stanu blach rdzenia
 • mycie uzwojeń gorącym olejem
 • wymiana izolacji głównej pomiędzy rdzeniem i uzwojeniem DN
 • wymiana izolacji głównej pomiędzy uzwojeniem DN i GN
 • sprawdzenie/uzupełnienie labiryntów przyjarzmowych uzwojeń
 • sprawdzenie stanu połączeń spawanych i lutowanych uzwojeń
 • wymiana izolacji wyprowadzeń i odczepów
 • suszenie wstępne uzwojeń
 • suszenie części wyjmowanej transformatora
 • konserwacja/naprawa przełącznika zaczepów
 • wymiana uszczelki gumowej pomiędzy pokrywą i kadzią

REMONT:

Niektóre prace i czynności jak przy konserwacji z demontażem oraz:

 • całkowite lub częściowe (np. 1 faza) przezwojenie uzwojeń DN
 • całkowite lub częściowe (np. 1 faza) przezwojenie uzwojeń GN
 • przezwojenie uzwojeń AL na CU
 • przezwojenie ze zmianą napięcia znamionowego, np. z 6,3 kV na 15,75 kV
 • przezwojenie ze zmianą napięcia zwarcia
 • przezwojenie ze zmianą grupy połączeń

ZAKRES PRÓB I BADAŃ

Po zakończeniu przeglądu, konserwacji lub remontu transformatora przeprowadzane są kompletne badania i próby:

 • pomiar rezystancji uzwojeń
 • pomiar przekładni dla każdego położenia przełącznika zaczepów
 • pomiar stanu jałowego
 • pomiar strat zwarcia
 • pomiar wytrzymałości izolacji
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pełna próba oleju transformatorowego
tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl