Produkcja
Transformatory olejowe jednofazowe
Transformatory olejowe
małej mocy
Transformatory olejowe do zasilania napędów
Transformatory żywiczne do zasilania napędów
Naprawy i remonty transformatorów
Odbiorcy transformatorów naszej produkcji
Sprzedaż
Transformatory olejowe
Transformatory żywiczne

PST - Stacje podziemne


   

Konstrukcja stacji

Stacja typu PST 20/630 (PST-b 20/630) stanowi szczelny stalowy (betonowy) kontener przeznaczony do wstawiania pod powierzchnię terenu.

Otwory wentylacyjne w kanałach nad włazem i transformatorem zapewniają wymagane chłodzenie transformatora do 630 kVA i rozdzielnic ŚN, nN.

Nad włazem i kanałem wentylacyjnym transformatora istnieje możliwość zamontowania daszków z otworami żaluzyjnymi w ściankach bocznych, zabezpieczających dodatkowo przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami gromadzącymi się wokół stacji.

Konstrukcja kontenera typu PST 20/630 jest cynkowana ogniowo i dodatkowo zabezpieczona specjalnym zestawem lakierniczym, odpornym na działanie soli mineralnych występujących w gruncie. Natomiast kontener typu PST-b 20/630 wykonany jest z żelbetu kl. B30.

Całość powierzchni zewnętrznej bryły jest pokryta dodatkowo dwoma warstwami środków bitumicznych "Hydrobit". Stacja, dostarczona jest na miejsce przeznaczenia z przepustami kablowymi, przez które po zamontowaniu, należy z zewnątrz wprowadzić kable ŚN i nN. Ze względu na rodzaj zastosowanych rozdzielnic (w izolacji gazu SF6) należy stosować kable SN wyłącznie w izolacji suchej - kabel olejowy należy zmufować na przedpolu stacji z odcinkiem kabla suchego, który po wprowadzeniu do stacji trzeba podłączyć do rozdzielnicy ŚN.

Podłoga stacji znajduje się ok. 30 cm. ponad dnem, w którym umieszczone są dwa króćce odwadniające. Do nich należy podłączyć rury odprowadzające wodę przez specjalne zawory zwrotne. Należy zwrócić szczególną uwagę aby króćce odprowadzające podłączyć do sprawnie działającej kanalizacji burzowej. Przestrzeń pomiędzy podłogą, a dnem stacji stanowi zbiornik ewentualnej wody, która mogłaby się pojawić w wyniku kondensacji pary wodnej, oraz deszczu padającego w czasie prac przy otwartym włazie.

Wejście do stacji jest możliwe przez właz (po otwarciu zamka i zdjęciu kraty pomostowej) po schodach znajdujących się w klatce schodowej, z której zamykane osobnym zamkiem drzwi prowadzą do korytarza obsługi rozdzielnic ŚN i nN. Transformator jest ustawiony na szynach z ażurową osłoną, pod którą umieszczona jest szczelna misa olejowa dla 100 % zawartości oleju transformatora. Misa gwarantuje czystość ekologiczną otoczenia w przypadku powstania wycieku oleju z transformatora. Wzdłuż dłuższej osi transformatora - w ścianie działowej i suficie znajdują się otwory wentylacyjne zapewniaprawidłową wentylację komory.

Konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o mocy maksymalnej do 630 kVA.

Montaż transformatora odbywa się poprzez klatkę schodową - po zdjęciu kraty pomostowej włazu, zdemontowaniu schodów oraz ścianki działowej komory transformatorowej.

Wyposażenie

Standardowo zastosowano:

  • rozdzielnice ŚN w osłonie gazu SF6 typu TPM 24 lub inne po uzgodnieniu
  • rozdzielnice nN typu: RN-W,RT-W lub inne po uzgodnieniu

Rozdzielnice te stanowią niezależne, wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Połączenia pomiędzy rozdzielnicą ŚN a transformatorem oraz między transformatorem a rozdzielnicą nN wykonane są kablami wyposażonymi w izolowane przyłącza.

Na życzenie udostępniamy szczegółowe parametry techniczno - konstrukcyjne oraz pełną specyfikację aparatury i osprzętu interesującej Państwa stacji.

KONKURENCYJNE CENY * DOSTAWA NA MIEJSCE ZAINSTALOWANIA

tel. 42 680 21 81  tel. 42 673 10 25  kom. 601 28 10 25  biuro@elektromex.lodz.pl